VÝSTAVA V ROKOKU

Dne 7.3. a 8.3 2001 se v uskutečnila výstava dřevěných hlavolamů p. Švancary. Kdo přišel, mohl s panem Švancarou i ostatními účastníky výstavy srdečně probrat problematiku hlavolamů. Televizní záběry z výstavy vysílala TV NOVA již 7.3. 2001 okolo 18.30 hod. Kdo nemohl přijít či v TV neviděl, může vidět ukázky zde.


© 2000-1   PUZZLES.FBI.CZ  

ZPĚT